Alebäckens Gård

 

Gården har anor sedan 1700-talet. Huvudbyggnaden byggdes på med en övervåning i början av 1900-talet medan flyglarna har fått behålla den äldre stilen. På senare år har två dammar byggts varav en i direkt anslutning till trädgården.

Lantbruket består av skog, spannmål, vallodling och köttproduktion. Totalt ca 310 ha. Till gården hör också två torp. 

Gården brukas av Margareta och Per Stigson