Mulens marker

På gården finns idag vackra naturbetesmarker med stor biologisk mångfald. Det har skapats i århundraden.

Vi har sedan 30 år tillbaka en köttbesättning med renrasig Simmental. Det kan ibland finnas avelsdjur till salu.

Idag finns det gott om orkidéer på våra naturbeten. På gården finns också tre dammar. Det gör marken särskilt attraktiv för hundträning. Markerna används därför flitigt för apporteringsträning med retriever.

Sedan 2017 finns också en besättning av Gotlandsfår. Vi säljer skinn och kött efter tillgång.