Kontakt

Gården brukas av Margareta och Per Stigson samt Emma Stigson

Per
Margareta

Kontaktpersoner

För lantbruket kontakta i första hand Per

Per 070-6670255

stigsonper@gmail.com

För fåren: kontakta i första hand Emma eller Margareta

Emma 0703-426044

emmma.stigson@gmail.com

Margareta 0705-359585

margareta.stigson@gmail.com

För kennelverksamhet: kontakta Margareta

margareta.stigson@gmail.com

Gården sambrukas med Eskelidens Gård

i Beateberg