Eskelidens Gård

Numera bor vi på Eskeliden, men vid behov också i flygeln på Alebäcken, renoveringen på Eskeliden fortsatte hela 2019 och årets största byggprojekt blev poolen!

20190420_093454                                        20190405_193410nyår19-220190420_093710

20190717_175654

 

Eskelidens Gård sambrukas med Alebäckens Gård. Här betar Simmentalkor under sommaren på vackra och nyrestaurerade naturbetesmarker.

 

Lite historia

Gården köptes av Margaretas föräldrar 1990 som pensionärsbostad och arvet går nu vidare i nästa generation, dock efter diverse förändringar.

Eskeliden

Eskeliden 2017

 

Hitta till Eskeliden