Lantbruk

Lantbruket består av jord, skog och djur. Gården ligger i mellanbygd där mularna håller landskapet öppet. Totalt omfattar Alebäcken 310 ha varav 200 ha är skog.

036 Maj 2014 Hundtävling 155 

Vi har sedan mer än 20 år tillbaka dikor av rasen Simmental.

 

 

 

Gården drivs sedan många år tillbaka ekologiskt. Det har gett allt  vackrare betesmarker med en rik biologisk mångfald. Under några veckor på våren finns det gott om orkidéer i hagarna .

 

017 (2)

 

Vi har ett bra avelsmaterial och vi köper oftast avelsprövade tjurar. Det finns därför livdjur till salu varje höst.

 

 

Från 2017 har vi också en fårbesättning

20170618_181207  20170618_181932

20170618_181407 20170618_182444