Alebäckens Gård

alebäcken  Alebäcken vinter

Alebäckens Gård har anor från 1700-talet. Huvudbyggnaden förändrades under 1800-talet medan flyglarna har kvar en äldre stil. På baksidan av huvudbyggnaden finns en damm. Till gården finns fortfarande kvar två av ursprungligen sex torp.

Gården består av 310 ha varav ca 200 ha skog och ägs sedan 1982 av Margareta och Per Stigson. På gården finns vackra naturbetesmarker. Idag finns ca 45 köttkor av rasen Simmental samt ca 30 tackor av Gotlandsras.